Zalety proteinowych środków pianotwórczych

Szanowni Państwo,

Mamy świadomość, że w Polsce środki te obrosły w kilka mitów, między innymi o krótkiej przydatności do użytku. Chcielibyśmy ten mit obalić oraz przedstawić największe zalety przemawiające za używaniem środków pianotwórczych na bazie zhydrolizowanych protein zwierzęcych. 

Jako firma posiadająca w swojej ofercie usługę badania środków pianotwórczych pod kątem dalszego stosowania mamy przegląd na jak poszczególne typy środków zachowują się wraz z upływem czasu. Wniosek jest jeden: różnica trwałości pomiędzy syntetycznymi a proteinowymi środkami pianotwórczymi jest praktycznie niezauważalna. Wielu naszych klientów posiada w swoich instalacjach proteiny jeszcze z lat 90-tych, których parametry mierzone nadal mieszczą się w przewidzianych zakresach.

Oczywiście warunkiem koniecznym do utrzymania dobrej kondycji koncentratów jest ich właściwe przechowywanie, o którym zawsze instruujemy naszych klientów.

Kolejnym często przytaczanym przykładem przemawiającym za niestosowaniem środków proteinowych jest ich przykry zapach. Jest to oczywiście prawda, koncentraty te posiadają specyficzny zapach. Czy jednak ta cecha powinna przeważać nad poprawą bezpieczeństwa ludzi i obiektu? Naszym zdaniem nie. W zdecydowanej większości środki oparte na bazie proteinowej znajdują swoje zastosowanie w przemyśle ciężkim, gdzie zapach chemikaliów nie pozwoliłby na dotarcie zapachu bazy proteinowej do naszego zmysłu powonienia.

Za koncentratami proteinowymi przemawia za to bardzo wiele zalet, które powinny być docenione zwłaszcza we wcześniej wspomnianym przemyśle ciężkim. Przedstawiamy największe z nich:

 • Temperatura stosowania:

  Dzięki naturalnym składnikom podnoszącym odporność na zamarzanie środki proteinowe nie wymagają dodatku glikolu, który jest drogi i ma szkodliwy wpływ na środowisko. W przypadku środków syntetycznych, które mają być składowane i stosowane w niskich temperaturach obecność glikolu jest niezbędna.

 • Czas nawrotu palenia:

  Środki bazujące na proteinach posiadają wszystkie zalety środków syntetycznych, takie jak np. zdolność tworzenia filmu wodnego (FFFP), ale wyróżniają się znacznie lepszą odpornością na nawrót palenia w przypadku mocno rozwiniętych pożarów (późny czas rozpoczęcia gaszenia). Piana wytwarzana ze środków syntetycznych np. AFFF jest odpowiednia do gaszenia pożarów, gdzie występuje szybka reakcja np. w instalacjach tryskaczowych, lotnictwie lub w przypadku wytwarzania piany średniej i lekkiej.

 • Biodegradowalność:

  Środki bazujące na proteinach wytwarza się z naturalnych składników pochodzenia zwierzęcego, takich jak: kopyta, sierść, rogi. Dzięki temu znacznie szybciej ulegają biodegradacji w porównaniu do środków syntetycznych.

 • Stosowanie z wodą morską:

  Środki oparte na bazie proteinowej posiadają bardzo dobre parametry gaśnicze przy użyciu, zarówno wody wodociągowej, jak i morskiej, podczas gdy efektywność środków syntetycznych jest znacznie niższa niż w przypadku użycia wody wodociągowej.

Zapraszamy Państwa do pytań na temat środków pianotwórczych proteinowych a także zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Kadimex S.A., w której znajdą Państwo między innymi środki proteinowe: Proflon FP 3%, Proflex FFFP 3% oraz Proflex AR 3×3.