Środki pianotwórcze a pożary grupy A

Szanowni Państwo,

Środki pianotwórcze w swoim wachlarzu zastosowań posiadają nie tylko pożary cieczy palnych oraz materiałów topiących się (grupa B). Na świecie stosowane są również piany gaśnicze do ograniczania parowania gazów skroplonych (grupa C) oraz piany  do gaszenia ciał stałych (grupa A), czyli tak zwane środki pianotwórcze Class A. Właśnie ta ostatnia grupa pożarów będzie przedmiotem tego artykułu.

Jak powszechnie wiadomo, piana gaśnicza posiada trzy podstawowe mechanizmy gaszenia:

  • chłodzenie (ze względu na duży udział wody),
  • izolowanie dostępu tlenu do strefy spalania,
  • uszczelnianie a przez to ograniczanie przedostawania się palnych par cieczy do strefy spalania.

W przypadku cieczy palnych wszystkie te mechanizmy uzupełniają się, doprowadzając do ograniczenia bądź ugaszenia pożaru. Przy pożarach ciał stałych najistotniejszy jest efekt chłodzący, dlatego najpowszechniej do tego typu pożarów stosuje się wodę. Jest to najtańszy i najłatwiej dostępny środek gaśniczy. Nie jest jednak pozbawiony wad.

Gaszenie ciał stałych zwykłą wodą nie jest jednak zawsze skuteczne. Przede wszystkim warto wspomnieć o podstawowym cesze wody, jaką jest jej temperatura zamarzania. W wielu miejscach na świecie okresowo lub stale temperatura spada poniżej 0 st. C. W takim przypadku stosuje się dodatki obniżające temperaturę krzepnięcia wody.

Kolejne ograniczenie wody związane jest z tzw. kątem zwilżania, czyli kątem pomiędzy powierzchnią ciała stałego a płaszczyzną styczną do powierzchni cieczy. Im wyższa wartość kąta, tym gorszy efekt schładzania powierzchni ciał stałych.

Ochrona przeciwpożarowa i na to znalazła sposób. Świetnie sprawdzają się tutaj surfaktanty, czyli substancje znacząco podnoszące zdolności zwilżające i penetrujące wody. Pozwalają na znacznie szybsze odparowanie wody, a co za tym idzie szybsze odebranie energii pożaru. Dodatkowo poprawienie zdolności penetrujących usprawnia przenikanie, wgłąb porowatych struktur np. w przypadku palącego się drewna, które w wyniku pirolizy ulega zwęgleniu.

Środki pianotwórcze są właśnie mieszaninami między innymi surfaktantów, dzięki czemu wiele z nich z powodzeniem można stosować w charakterze środka podnoszącego zdolności zwilżające wody. Szczególnie dobrze w tej roli radzą sobie środki typu S oraz Class A, z kolei nieznacznie gorzej wypadają koncentraty typu AFFF. Liczne opracowania wskazują na niską przydatność jako zwilżacza koncentratów opartych na zhydrolizowanych proteinach, czyli np. FP.

Warto zwrócić uwagę na stężenie dozowania, jakim powinno się posługiwać przy stosowaniu środków pianotwórczych w charakterze zwilżaczy. W opracowaniu stworzonym przez takie autorytety jak st. bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski oraz bryg. dr inż. Bernard Król pozytywny efekt osiągnięto już w przypadku stężenia 0,1%.

W naszej ofercie znajdą Państwo środek Class A, dedykowany do systemów piany sprężonej — Orchidex A. Jest to środek o podniesionych zdolnościach zwilżających i penetrujących, który oprócz systemu CAFS znajduje zastosowanie również w standardowym sprzęcie pianowym. Dodatkowym atutem jest wskazanie przez producenta konkretnych stężeń dozowania do konkretnych celów oraz dodatki zwiększające lepkość do powierzchni. Dzięki temu piana może dłużej pozostawać na powierzchniach, w tym pionowych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu pod adresem instalacje@kadimex.pl, gdyby jakieś kwestie wymagały wyjaśnienia.