Zbieracz do suchych pionów

Zbieracz do suchych pionów

 

Grupa zbieraczy przeznaczonych do suchych pionów są wyrobami znajdującymi zastosowanie szczególnie w budownictwie wysokim. Taki typ przyłącza dla jednostek ochrony przeciwpożarowej posiada specjalną konstrukcję z dwoma niezależnymi zaworami przeciwzwrotnymi, które pozwalają na podawanie wody na duże wysokości. Przyłącza te powinny współpracować z zaworami hydrantowymi przeznaczonymi do tego typu instalacji oraz zaworami oddechowymi odpowietrzającymi cały układ.

Opis