Zawór odpowietrzający do suchych pionów

Zawór odpowietrzający do suchych pionów

 

Zawór ten umożliwia odpowietrzenie linii suchych pionów podczas wypełniania się instalacji wodą podawaną przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zawory posiadają system zapobiegający cofaniu się powietrza do linii.

Opis