Środek pianotwórczy Proflon FP 3%

PROFLON FP 3%

fluoroproteinowy środek pianotwórczy

Kategoria:

Opis

ZAKRES STOSOWANIA ORAZ SKŁAD

PROFLON FP 3% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein oraz fluorowanych związków powierzchniowo czynnych. Tworzy stabilną pianę o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę oraz zanieczyszczenie cieczami węglowodorowymi. Jest biodegradowalny, nietoksyczny dla środowiska, pozbawiony PFOS oraz PFOAS.

WŁAŚCIWOŚCI


Grupy pożarów

A i B

Zalecane stężenie dozowania

3% dla cieczy niepolarnych

Najniższa temperatura stosowania [ᵒC]

-15

pH w temp. 20ᵒC

6,5÷7,5

Osad

< 0,1 %

            
              ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej/nawrotu palenia:

Część 3: IIA – dla heptanu (woda wodociągowa)

               IIA – dla heptanu ( woda morska)

 

 
Wysoka odporność: Piana wytworzona z PROFLON FP 3% przez długi czas utrzymuje się na powierzchni cieczy zabezpieczając ją przed zjawiskiem nawrotu palenia. Charakteryzuje się dobrą płynnością i zdolnością do samouszczelniania warstwy po naruszeniu jej ciągłości.

ZASTOSOWANIE

PROFLON FP 3% służy do wytwarzania piany, która może być podawana bezpośrednio na powierzchnię płonącej cieczy (przy zastosowaniu prądownic i działek pianowych).
PROFLON FP 3% może być używany ze standardowymi instalacjami pianowymi z wodą wodociągową lub wodą morską. Jest również skuteczny w podpowierzchniowych oraz pół podpowierzchniowych systemach podawania piany do gaszenia paliw niepolarnych.

OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

PROFLON FP 3% jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do użycia przez 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat jest dostarczany w beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

Zapewniamy kompleksowe badanie koncentratu środka pianotwórczego po upływie okresu gwarancji.

 

CERTYFIKATY

CNBOP PZH EN 1568 UL RINA LAST FIRE

 Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych, specjaliści w firmie Kadimex chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.