Środek pianotwórczy PROFLEX FFFP 3%

PROFLON FP 6%

fluoroproteinowy środek pianotwórczy

Kategoria:

Opis

ZAKRES STOSOWANIA ORAZ SKŁAD

PROFLEX FFFP 3% jest środkiem pianotwórczym bazującym na mieszaninie zhydrolizowanych protein oraz fluorowanych związków powierzchniowo czynnych. Tworzy stabilną pianę o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę oraz zanieczyszczenie cieczami węglowodorowymi. Dodatkowo został wzbogacony o związki tworzące film wodny. Jest biodegradowalny, nietoksyczny dla środowiska, pozbawiony PFOS oraz PFOAS.

WŁAŚCIWOŚCI


Grupy pożarów

A i B

Zalecane stężenie dozowania

3% dla cieczy niepolarnych

Najniższa temperatura stosowania [ᵒC]

-15

pH w temp. 20ᵒC

6÷8

Osad

< 0,2 %

 

            ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej/nawrotu palenia:

Część 3: IB/IC – dla heptanu

 


Wysoka odporność:
Piana wytworzona z PROFLEX FFFP 3% przez długi czas utrzymuje się na powierzchni cieczy zabezpieczając ją przed zjawiskiem nawrotu palenia. Charakteryzuje się dobrą płynnością i zdolnością do samouszczelniania warstwy po naruszeniu jej ciągłości. Wytwarzanie filmu wodnego przez pianę dodatkowo uszczelnia jej warstwę.

ZASTOSOWANIE

PROFLEX FFFP 3% służy do wytwarzania piany, która może być podawana bezpośrednio na powierzchnię płonącej cieczy (przy zastosowaniu prądownic i działek pianowych).
PROFLEX FFFP 3% może być używany ze standardowymi instalacjami pianowymi z wodą wodociągową lub wodą morską. Jest również skuteczny w podpowierzchniowych oraz pół podpowierzchniowych systemach podawania piany do gaszenia paliw niepolarnych.

OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

PROFLEX FFFP 3% jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt, co potwierdza zgodność z normą PN EN 1568:2018, gdzie do uzyskania dopuszczenia konieczne jest przedstawienie wyników testów toksykologicznych.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do użycia przez 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat jest dostarczany w beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

 

Zapewniamy kompleksowe badanie koncentratu środka pianotwórczego po upływie okresu gwarancji.

 

CERTYFIKATY

CNBOP EN 1568        
       

 

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych, specjaliści w firmie Kadimex chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.