Środek pianotwórczy PROFILM AR 3×3

Środek pianotwórczy PROFILM AR 3×3

syntetyczny koncentrat  pianotwórczy tworzący film wodny oraz alkoholoodporny

Dopuszczony na nową normę EN 1568:2018

Kategoria:

Opis

ZAKRES DZIAŁANIA

PROFILM AR 3×3 jest  wydajnym syntetycznym środkiem pianotwórczym tworzącym film wodny, przeznaczonym do gaszenia szerokiego zakresu cieczy palnych klasy B. Charakteryzuje się wysoka klasą skuteczności gaśniczej.

PROFILM AR 3×3 posiada zdolność do tworzenia na powierzchni paliw polarnych warstwy polimerowej, która chroni pianę przed ich niszczącym działaniem. Charakteryzuje się zmniejszoną zawartością szczególnie niebezpiecznych substancji, dzięki czemu jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż standardowe koncentraty pianotwórcze. Środek spełnia najnowsze wymagania stawiane przez normę PN EN 1568:2018, w tym kwestie ochrony środowiskowej i toksykologicznej. Dodatkowo można z niego wytworzyć każdy rodzaj piany, o czym świadczy spełnianie wymogów wszystkich części normy PN EN 1568:2018.


TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Grupy pożarów A i B
Zalecane stężenie dozowania

 3% dla cieczy niepolarnych

 3% dla cieczy polarnych

Najniższa temperatura stosowania -5°C
pH w temp. 20°C 6,0 8,0
Osad < 0,25%

 

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej i odporność na nawrót palenia:

                      Część 1: zgodny

                      Część 2: zgodny

Część 3:  – IA/IB dla heptanu

Część 4:  – IB/IB dla acetonu

                           IA/IA dla izopropanolu


ZASTOSOWANIE

PROFILM AR 3×3 może być stosowany w standardowych instalacjach pianowych z wodą wodociągową lub wodą morską. Jest również skuteczny w podpowierzchniowych oraz pół-podpowierzchniowych systemach podawania piany przeznaczonych do gaszenia paliw węglowodorowych lub garnkach pianowych.


WŁAŚCIWOŚCI
Tworzenie filmu wodnego: PROFILM AR 3×3 posiada zdolność do tworzenia filmu wodnego, który bardzo szybko rozpływa się po powierzchni paliw węglowodorowych. Wytworzony film stanowi szczelną izolację ograniczającą parowanie cieczy, nawet wtedy, kiedy warstwa samej piany ulegnie zniszczeniu.

Tworzenie warstwy polimerowej: PROFILM AR 3×3 wytwarza na powierzchnia paliw polarnych warstwę zżelowanego polimeru, który chroni strukturę piany przed ich niszczącym działaniem.


OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

PROFILM AR 3×3 jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym, o obniżonej zawartości substancji niebezpiecznych, z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt. Zostało to potwierdzone w testach toksykologicznych wymaganych do przeprowadzenia dopuszczenia na normę PN EN 1568:2018

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI
Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do stosowania nawet 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w pojemnikach 20 dm3 i 25 dm3, beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

CERTYFIKATY

EN 1568 CNBOP-PIB PZH

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych skontaktuj się z nami!