Środek pianotwórczy Orchidex FF 3%

Orchidex FF 3 %

Bezfluorowy środek pianotwórczy najwyższej jakości

Kategoria:

Opis

ZAKRES DZIAŁANIA

Orchidex FF 3% to najwyższej jakości bezfluorowy pseudoplastyczny koncentrat pianotwórczy przeznaczony do gaszenia pożarów grupy A oraz pożarów grupy B przy stężeniu dozowania 3% dla paliw węglowodorowych. Jest przeznaczony do wytwarzania piany ciężkiej oraz średniej. Posiada doskonałą skuteczność gaśniczą. Koncentrat jest całkowicie wolny od fluoru.

Orchidex FF 3% zapewnia szybkie ugaszenie płomienia. Powolne wykraplanie oraz szczelna warstwa piany daje maksimum bezpieczeństwa przed nawrotem palenia.

Orchidex FF 3%jest biodegradowalny, bez dodatków PFT, całkowicie wolny od fluoru i nie zawierający żadnych organicznych halogenów

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Grupy pożarów A i B
Zalecane stężenie dozowania 3% dla cieczy węglowodorowych
Temperatura krzepnięcia -5°C
pH w temp. 20°C 6,0 ÷ 9,5
Osad < 0,10

Liczba spienienia (piana średnia)

Liczba spienienia (piana ciężka)

>34

>8,2

Czas wykraplania 25% >38 min

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej/ odporność na nawrót palenia:

Część 1:  – wynik pozytywny

Część 3:  – IA/IIIB dla heptanu

ZASTOSOWANIE

Orchidex FF 3% to koncentrat pianotwórczy z którego można wytworzyć  pianę średnią i ciężką.
Orchidex FF 3% może być używany przy wykorzystaniu standardowych urządzeń do wytwarzania piany. Do najpopularniejszych należą głowice pianowe oraz głowice z wbudowanym zasysaczem koncentratu pianotwórczego. Efektywne gaszenie możemy uzyskać również dzięki zastosowaniu urządzeń nie zasysających takich jak dysz mgłowych, rozpylaczy mgły wodnej oraz standardowych tryskaczy.

Orchidex FF 3% z uwagi na kompatybilność z proszkami gaśniczymi może być stosowany równocześnie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

 WŁAŚCIWOŚCI

Orchidex FF 3%jest skuteczny dzięki zmniejszeniu szansy wystąpienia zdarzenia niekorzystnego oraz zmniejszeniu ryzyka dotyczącego mienia. Wytworzona piana zapobiega powstawaniu nawrotu palenia, które bardzo często jest przyczyną poważnych obrażeń. Działanie zabezpieczające odgrywa więc kluczową rolę w trakcie sprzątania miejsca akcji przez ratowników podczas akcji gaśniczych z udziałem palnych paliw płynnych.

Orchidex FF 3% jest ekonomiczny dzięki szybkiemu gaszeniu pożaru przez co zużywa się go mniej podczas szkoleń oraz rzeczywistych akcji gaśniczych.

OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

Orchidex FF ARC 3×3 F-HP jest całkowicie wolny od fluoru oraz dodatków PFT. Ulega biodegradacji z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Ponad 97% Ulega biodegradacji w ciągu jedynie 14 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, zwierząt oraz ryb.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do użycia nawet 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji a następnie poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

CERTYFIKATY

EN 1568 CNBOP

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych, specjaliści w firmie Kadimex chętnie na nie odpowiedzą.