Środek pianotwórczy Orchidex BlueFoam 1×3

Bezfluorowy środek pianotwórczy najwyższej jakości

Kategoria:

Opis

ZAKRES DZIAŁANIA

to najwyższej jakości bezfluorowy pseudoplastyczny koncentrat pianotwórczy przeznaczony do gaszenia pożarów grupy A oraz pożarów grupy B przy stężeniu dozowania 1% dla paliw węglowodorowych oraz 3% dla paliw polarnych. Posiada doskonałą skuteczność gaśniczą dla wszelkiego rodzaju łatwopalnych cieczy, w tym alkoholi. Koncentrat jest całkowicie wolny od perflurowanych surfaktantów oraz fluoru.

zapewnia szybkie ugaszenie płomienia. Powolne wykraplanie oraz szczelna warstwa piany daje maksimum bezpieczeństwa przed nawrotem palenia

jest biodegradowalny, bez dodatków PFT, całkowicie wolny od fluoru i nie zawierający żadnych organicznych halogenów

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Grupy pożarów

A i B

Zalecane stężenie dozowania

1% dla cieczy węglowodorowych

3% dla cieczy polarnych

Temperatura krzepnięcia

-12°C

pH w temp. 20°C

6,0 ÷ 9,5

Osad

< 0,10

Liczba spienienia (piana średnia)

Liczba spienienia (piana ciężka)

>30

>6

Czas wykraplania 25%

>6min

 

                                ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568

           Klasa skuteczności gaśniczej/ odporność na nawrót palenia:

                              Część 1:  – wynik pozytywny

                              Część 3:  – IB dla heptanu

                              Część 4:  – IA dla acetonu

                                               – IIB dla izopropanolu

ZASTOSOWANIE

to koncentrat pianotwórczy z którego można wytworzyć każdy rodzaj piany gaśniczej – pianę lekką, średnią i ciężką.
może być używany przy wykorzystaniu standardowych urządzeń do wytwarzania piany. Do najpopularniejszych należą głowice pianowe oraz głowice z wbudowanym zasysaczem koncentratu pianotwórczego. Efektywne gaszenie możemy uzyskać również dzięki zastosowaniu urządzeń nie zasysających takich jak dysz mgłowych, rozpylaczy mgły wodnej oraz standardowych tryskaczy.

z uwagi na kompatybilność z proszkami gaśniczymi może być stosowany równocześnie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

 WŁAŚCIWOŚCI

jest skuteczny dzięki zmniejszeniu szansy wystąpienia zdarzenia niekorzystnego oraz zmniejszeniu ryzyka dotyczącego mienia. Wytworzona piana zapobiega powstawaniu nawrotu palenia, które bardzo często jest przyczyną poważnych obrażeń. Działanie zabezpieczające odgrywa więc kluczową rolę w trakcie sprzątania miejsca akcji przez ratowników podczas akcji gaśniczych z udziałem palnych paliw płynnych.

 Jest ekonomiczny dzięki szybkiemu gaszeniu pożaru przez co zużywa się go mniej podczas szkoleń oraz rzeczywistych akcji gaśniczych.

zapewnia maksimum oszczędności miejsca w przestrzeniach magazynowych oraz w przypadku projektowanych stałych systemów gaśniczych.

 OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

jest całkowicie wolny od fluoru oraz dodatków PFT. Ulega biodegradacji z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Ponad 97% Ulega biodegradacji w ciągu jedynie 14 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, zwierząt oraz ryb.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do użycia nawet 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji a następnie poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

CERTYFIKATY

EN 1568

ICAO

LASTFIRE

 

 

   

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych, specjaliści w firmie Kadimex chętnie na nie odpowiedzą.