Środek pianotwórczy Orchidex ARC 3×3 F-HP

Środek pianotwórczy Orchidex ARC 3×3 F-HP

Kategoria:

Opis

ZAKRES DZIAŁANIA

Orchidex ARC 3×3 F-HP jest  wydajnym syntetycznym środkiem pianotwórczym tworzącym film wodny, przeznaczonym do gaszenia szerokiego zakresu cieczy palnych klasy B. Charakteryzuje się wysoka klasą skuteczności gaśniczej.

Orchidex ARC 3×3 F-HP posiada zdolność do tworzenia na powierzchni paliw polarnych warstwy polimerowej, która chroni pianę przed ich niszczącym działaniem. Charakteryzuje się zmniejszoną zawartością szczególnie niebezpiecznych substancji, dzięki czemu jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż standardowe koncentraty pianotwórcze.


TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Grupy pożarów A i B
Zalecane stężenie dozowania

 3% dla cieczy niepolarnych

 3% dla cieczy polarnych

Najniższa temperatura stosowania -12°C
pH w temp. 20°C 6,0 ± 9,5
Osad < 0,25%

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej i odporność na nawrót palenia:

Część 3:  – IA/IA dla heptanu

Część 4:  – IC/IC dla acetonu

                           IC/IC dla izopropanolu


ZASTOSOWANIE

Orchidex ARC 3×3 F-HP może być stosowany w standardowych instalacjach pianowych z wodą wodociągową lub wodą morską. Jest również skuteczny w podpowierzchniowych oraz pół-podpowierzchniowych systemach podawania piany przeznaczonych do gaszenia paliw węglowodorowych lub garnkach pianowych.


WŁAŚCIWOŚCI
Tworzenie filmu wodnego: Orchidex ARC 3×3 F-HP posiada zdolność do tworzenia filmu wodnego, który bardzo szybko rozpływa się po powierzchni paliw węglowodorowych. Wytworzony film stanowi szczelną izolację ograniczającą parowanie cieczy, nawet wtedy, kiedy warstwa samej piany ulegnie zniszczeniu.

Tworzenie warstwy polimerowej: Orchidex ARC 3×3 F-HP wytwarza na powierzchnia paliw polarnych warstwę zżelowanego polimeru, który chroni strukturę piany przed ich niszczącym działaniem.


OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

Orchidex ARC 3×3 F-HP jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym, o obniżonej zawartości substancji niebezpiecznych, z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI
Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatny do stosowania nawet 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w pojemnikach 20 dm3 i 25 dm3, beczkach 200 dm3 lub pojemnikach IBC 1000 dm3.

CERTYFIKATY

EN 1568   PZH
 

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych skontaktuj się z nami!