Środek pianotwórczy Deteor ME 3%

Środek pianotwórczy Deteor ME 3%

Kategoria:

Opis

ZAKRES DZIAŁANIA

Deteor ME 3% to uniwersalny środek pianotwórczy oparty na odpowiednio dobranych syntetycznych związkach powierzchniowo czynnych oraz substancjach pomocniczych. Tworzy wyjątkowo płynną i plastyczną pianę, zdolną do szybkiego pokrywania dużych powierzchni.
Deteor ME 3% może być stosowany z wodą wodociągową lub morską. 


TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI
 

Grupy pożarów A i B
Zalecane stężenie dozowania 3% – dla cieczy niepolarnych
Najniższa temperatura stosowania – 10°C
pH w temp. 20°C 7,5 ± 1,0
Osad < 0,25 %


ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN 1568:2018

Klasa skuteczności gaśniczej/ odporność na nawrót palenia:

Część 3:  – dla heptanu III C/IIID

Część 1 oraz 2: piana lekka i średnia –

wynik pozytywny

 

ZASTOSOWANIE

Deteor ME 3% służy do wytwarzania piany ciężkiej, średniej, a także lekkiej, dzięki czemu posiada szeroki zakres stosowania. Może być używany do gaszenia pożarów maszynowni, pompowni, czy rozlewisk cieczy palnych nie mieszających się z wodą.
Deteor ME 3% nadaje się do wytwarzania piany w prądownicach pianowych, wytwornicach piany średniej oraz generatorach piany lekkiej.

 

WŁAŚCIWOŚCI

Deteor ME 3%  posiada doskonałe właściwości penetrujące i zwilżające. Jest skuteczny przy gaszeniu pożarów grupy A, m.in.: drewna, papieru, czy gumy.
Deteor ME 3% może być stosowany do gaszenia pożarów cieczy niemieszających się z wodą (niepolarnych).

 

OTOCZENIE I TOKSYCZNOŚĆ

Deteor ME 3% jest biodegradowalnym środkiem pianotwórczym z minimalnym wpływem na środowisko naturalne. Więcej niż 90% ulega rozkładowi biologicznemu w ciągu 28 dni. Produkt nie jest toksyczny dla ludzi, ryb i zwierząt.

PRZECHOWYWANIE I OKRES GWARANCJI

Przy odpowiednich warunkach przechowywania produktu może być zdatne do użycia nawet 10 lat. Standardowo gwarancja wynosi 5 lat. Fizyczne parametry i właściwości piany powinny być sprawdzone po 5 latach od daty produkcji i potem poddawane badaniom kontrolnym co roku. Koncentrat dostarczany jest w beczkach 200 dm3, pojemnikach IBC 1000 dm3 lub innych na życzenie klienta.

CERTYFIKATY 

CNBOP-PIB PZH EN 1568

Jeśli masz pytania dotyczące środków pianotwórczych, specjaliści w firmie Kadimex chętnie na nie odpowiedzą.