MSC

DOZOWNIK ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO, TYP MSC

 

Dozownik MSC jest dozownikiem średniego przepływu stworzonym do współdziałania ze zbiornikami przeponowymi typu Bladder Tank. Umożliwia stworzenie szerokiego zakresu przepływów roztworu z bardzo dużą precyzją. Konstrukcja dozownika jest bardzo prosta. Jest on zabezpieczony przed korozją. Kryza dozująca jest wymienna.

 

Dozownik MSC-150-50 oraz MSC-200-80 posiada certyfikat zgodności CNBOP-PIB.

Opis

Charakterystyka ogólna
Dozownik średniego przepływu, typ MSC przeznaczony jest do użytku ze zbiornikami przeponowymi typu Bladder Tank w celu stworzenia szerszego zakresu przepływów mieszaniny wody i środka pianotwórczego z wysoką precyzją. Dozownika składa się z pojedynczego korpusu ze skalibrowanym otworem pomiarowymi elementu łączącego z wymienna kryzą dozującą przepływ środka pianotwórczego do wody