MA

Proporcjoner automatyczny MA


Automatyczny dozownik normalnego przepływu typu MA to urządzenie przeznaczone do współdziałania z pompami utrzymujące stałe stężenie środka pianotwórczego w układzie, nawet przy wahaniach przepływu i ciśnienia. Dozownik jest zabezpieczony przed korozją.

Opis

Charakterystyka ogólna

Dozowniki MA charakteryzują się utrzymywaniem stałej zadanej procentowej domieszki środka pianotwórczego do linii gaśniczej przy zróżnicowanych wielkościach przepływu. Dozownik w miarę wzrostu lub też spadu ciśnienia oraz wielkości przepływu w instalacji dozuje odpowiednią ilość środka pianotwórczego. Koncentrat pianotwórczy dostarczany jest do dozownika przy pomocy pompy środka pianotwórczego.

Wykonanie

Korpus –stal węglowa
Dysza wodna –brąz
Korpus zaworu –żeliwo
Przepona środka pianotwórczego –stal nierdzewna 316
Wykończenie –farba RAL 3000