Badania środków pianotwórczych

Badania środków pianotwórczych

Jako firma zajmująca się doborem oraz dystrybucją środków pianotwórczych świadczymy również usługę badania koncentratów pianotwórczych pod kątem dalszego stosowania.

Testy przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN 1568 i obejmują następujące parametry:

  • gęstość,
  • temperatura krzepnięcia,
  • zawartość osadu,
  • pH,
  • współczynnik załamania światła (nD),
  • liczbę spieniania,
  • wykraplanie piany,
  • napięcie powierzchniowe,
  • współczynnik rozpływania,
  • tworzenie filmu wodnego.

Na podstawie porównania wyników testów z danymi deklarowanymi przez producenta, a także dopuszczalnych odchyleń od tych wartości laboratorium wystawia opinię o badanym koncentracie.

Dodatkowo posiadamy możliwość przeprowadzenia badań roztworów środków środków pianotwórczych w celu określenia poprawności działania elementów dozujących.

O szczegóły i warunki realizacji badania koncentratu pianotwórczego zapytaj naszych pracowników za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W zapytaniu prosimy o podanie nazwy środka, przybliżonej daty zakupu, rodzaju opakowania oraz ilości próbek.

Formularz kontaktowy - badanie środków pianotwórczych