ZASYSACZE LINIOWE

Zasysacz liniowy stosowany w linii wężowej lub jako stałe urządzenie gaśnicze dozujące
odpowiednią ilość koncentratu środka pianotwórczego do układu

  • Filtruj
© Kadimex S.A. 2012