Wytwornica pianowa Q15

Wytwornica Q15 jest urządzeniem przenośnym stworzonym do wytwarzania piany średniej.

Wytwornica posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

© Kadimex S.A. 2012