Prądownica piany ciężkiej LSF

Kategoria: Prądownice pianowe

Prądownica LSF jest to element stałej instalacji pianowej i służy do wytwarzania i podawania piany ciężkiej na powierzchnię cieczy palnych. Liczba spieniania prądownicy LSF waha się od 1 do 5.

Prądownica pianowa LSF posiada certyfikat zgodności CNBOP-PIB.

© Kadimex S.A. 2012