BLUEFOAM 1x3

BLUEFOAM 1x3 jest środkiem pianotwórczym, w którym udział związków fluorowych został całkowicie wyeliminowany, przez co jest bardzo przyjazny dla środowiska. Nie wpłynęło to na skuteczność gaśniczą środka. Jest on skuteczny zarówno w walce z pożarami cieczy węglowodorowych jak i cieczy polarnych. Bardzo dobrze sprawuje się również przy pożarach grupy A. Polecane stężenia dozowania to 1% dla cieczy węglowodorowych i 3% dla cieczy polarnych.

 

Zaleca się stosowanie środka:

  • w przemyśle naftowym
  • w przemyśle chemicznym
  • w straży pożarnej

 

Dostępny w standardowych pojemnikach 200 l lub kontenerach IBC 1000 l. Inne pojemności na życzenie klienta

 

Karta charakterystyki środka na życzenie klienta.

 

ŚRODEK PIANOTWÓRCZY BLUE FOAM 1x3 POSIADA ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB.

 

© Kadimex S.A. 2012