ORCHIDEX ARC 3x3 F-TP

ORCHIDEX ARC 3x3 F-TP to alkoholoodporny pseudoplastyczny środek pianotwórczy przeznaczony do wytwarzania każdego rodzaju piany. Obecne w koncentracie dodatki związków powierzchniowo czynnych i specjalnych polimerów podnoszą znacznie skuteczność gaśniczą piany. Wyciekający z piany roztwór środka tworzy na powierzchni cieczy film wodny zabezpieczający przed nawrotami palenia, nawet w przypadku przerwania ciągłości piany. Warstwa polimerowa zabezpiecza pianę przed niszczeniem jej przez ciecze polarne. Zalecane stężenie stosowania to 3% dla cieczy węglowodorowych i polarnych.

 

Zalecany do stosowania:

  • przemysł naftowy
  • przemysł chemiczny
  • statki transportujące substancje chemiczne

 

Dostępny w standardowych pojemnikach 200 l lub kontenerach IBC 1000 l. Inne pojemności na życzenie klienta

Karta charakterystyki środka na życzenie klienta.

 

© Kadimex S.A. 2012