Alkoholoodporne - AR

Wysoce wydajne syntetyczne środki pianotwórcze typoszeregu AR (alcohol resistance) to środki tworzące na powierzchni paliwa film wodny i polimerowy. Środki tego typu przeznaczone są do gaszenia cieczy mieszających się z wodą (alkohole) i zwykłych paliw węglowodorowych. Tworzący się film polimerowy stanowi szczelną izolację zapobiegającą parowaniu paliwa, nawet wtedy gdy warstwa samej piany ulegnie zniszczeniu. Film polimerowy dodatkowo zabezpiecza część wycieku nieobjętą pożarem.

  • Filtruj
  Nazwa Opis
ORCHIDEX ARC 3x3 F-HP
ORCHIDEX ARC 3x3 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 3%.

ORCHIDEX ARC 3x6 F-TP
ORCHIDEX ARC 3x6 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 3% dla paliw węglowodorowych oraz 6% dla paliw polarnych.

ORCHIDEX ARC 6x6 F-TP
ORCHIDEX ARC 6x6 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 6%.

PROFILM AFFF AR 3x3
PROFILM AFFF AR 3x3

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych o stężeniu dozowania 3%.

ORCHIDEX ARC 1x1 F-HPL
ORCHIDEX ARC 1x1 F-HPL

Alkoholoodporny środek pianotwórczy o obniżonej lepkości do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych o stężeniu dozowania 1%.

PROFLEX FFFP AR 3x3
PROFLEX FFFP AR 3x3

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych.

PROFLEX FFFP AR 3x6
PROFLEX FFFP AR 3x6

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych.

© Kadimex S.A. 2012