ŚRODKI PIANOTWÓRCZE

Środki pianotwórcze to koncentraty wodno-alkoholowe syntetycznych roztworów związków powierzchniowo czynnych, substancji hydrotropowych, inhibitorów korozji i stabilizatorów piany. Są to najczęściej jednorodne ciecze, pozbawione osadów, o charakterystycznym zapachu. Przeznaczone są do wytwarzania piany gaśniczej ciężkiej i średniej, rzadziej lekkiej. Piana może być wytwarzana przy zastosowaniu wody wodociągowej, morskiej i/lub śródlądowej nie zasolonej. Koncentraty te mogą być bezbarwne lub posiadać zabarwienie: słomkowe do żółtego, jasno żółte do jasno brązowego lub niebieskie do zielonego. Środki proteinowe są nieprzeźroczyste, barwy brązowej do niemal czarnej. Najczęstsze stężenia dozowania to 1-3-6% .Mogą być również użyte w charakterze zwilżacza w stężeniach poniżej 1%.

syntetyczne-s

Środki pianotwórcze ogólnego stosowania najczęściej używane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Oparte na specjalnie dobranych detergentach...

afff-ar-tworzace-film-polimerowy

Wysoce wydajne syntetyczne środki pianotwórcze typoszeregu AR (alcohol resistance) to środki tworzące na powierzchni paliwa film wodny i polimerowy....

afff-tworzace-film-wodny

Środki pianotwórcze typoszeregu AFFF to środki tworzące na powierzchni paliwa film wodny. Dzięki temu doskonale nadają się do gaszenia pożarów...

fp-proteinowe

Środki pianotwórcze bazujące na mieszaninie zhydrolizowanych protein, fluorowanych związków powierzchniowo czynnych i inhibitorów korozji. Środki...

FLUOR FREE

Środki pianotwórcze ulegające całkowitej biodegradacji i całkowicie wolne od fluoru.

  • Filtruj
  Nazwa Opis
DETEOR ME 3%
DETEOR ME 3%

Uniwersalny syntetyczny środek pianotwórczy o stężeniu dozownia 3%.

BLUEFOAM 1x3
BLUEFOAM 1x3

Bezfulorowy środek pianotwóczy najnowszej generacji do gaszenia paliw mieszających i nie mieszających się z wodą.

prosintex-g
PROSINTEX G

Syntetyczny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany przeznaczony do gaszenia rozlewisk gazów skroplonych.

ORCHIDEX A
ORCHIDEX A

Syntetyczny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany oraz piany sprężonej.

PROSINTEX A
PROSINTEX A

Syntetyczny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany oraz piany sprężonej.

ORCHIDEX ARC 3x3 F-HP
ORCHIDEX ARC 3x3 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 3%.

ORCHIDEX ARC 3x6 F-TP
ORCHIDEX ARC 3x6 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 3% dla paliw węglowodorowych oraz 6% dla paliw polarnych.

ORCHIDEX ARC 6x6 F-TP
ORCHIDEX ARC 6x6 F-TP

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do wytwarzania każdego rodzaju piany i stężeniu dozowania 6%.

PROFILM AFFF AR 3x3
PROFILM AFFF AR 3x3

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych o stężeniu dozowania 3%.

ORCHIDEX ARC 1x1 F-HPL
ORCHIDEX ARC 1x1 F-HPL

Alkoholoodporny środek pianotwórczy o obniżonej lepkości do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych o stężeniu dozowania 1%.

ORCHIDEX AFFF 1%
ORCHIDEX AFFF 1%

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 1%.

ORCHIDEX AFFF 1% F
ORCHIDEX AFFF 1% F

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 1%.

ORCHIDEX AFFF 3% F
ORCHIDEX AFFF 3% F

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 3%.

PROFILM AFFF 1%
PROFILM AFFF 1%

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 1%.

profilm-afff-6
PROFILM AFFF 6%

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 6%.

ORCHIDEX AFFF 3% eco
ORCHIDEX AFFF 3% eco

Środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 3%.

PROFLON FP 3%
PROFLON FP 3%

Fluoroproteinowy środek pianotwórczy do wytwarzania piany ciężkiej i stężeniu dozowania 3%.

PROFLEX FFFP 3%
PROFLEX FFFP 3%

Fluoroproteinowy środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 3%.

PROFLON FP 6%
PROFLON FP 6%

Fluoroproteinowy środek pianotwórczy do wytwarzania piany ciężkiej i stężeniu dozowania 6%.

proflex-fffp-6
PROFLEX FFFP 6%

Fluoroproteinowy środek pianotwórczy tworzący film wodny o stężeniu dozowania 6%.

PROFLEX FFFP AR 3x3
PROFLEX FFFP AR 3x3

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych.

PROFLEX FFFP AR 3x6
PROFLEX FFFP AR 3x6

Alkoholoodporny środek pianotwórczy do gaszenia paliw węglowodorowych i paliw polarnych.

© Kadimex S.A. 2012