DWP TORNADO

Kategoria: DWP przenośne

Lekkie działko wodno-pianowe przenośne. Posiada blokadę wertykalną i horyzontalną. Działko wyróżnia się dobrą stabilnością dzięki ostrym nóżkom i pasom mocującym do węża 110. Opcjonalnie działko można doposażyć w głowicę z wbudowanym zasysaczem środka pianotwórczego.

© Kadimex S.A. 2012