Dozowniki środka pianotwórczego z Certyfikatem Zgodności CNBOP-PIB

Informujemy, że dozowniki środka pianotwórczego stosowane w zbiornikach przeponowych Bladder Tank uzyskały Certyfikat Zgodności CNBOP-PIB.
Jakość i parametry techniczne urządzeń zostały potwierdzone przez Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS). Z szerokiej gamy dozowników dopuściliśmy dwa modele dozownika standardowego przepływu, typ MSC-150-50
i MSC-200-80 oraz dozownik szerokiego przepływu, typ MAP-150-50.

 

W ofercie posiadamy również dozowniki środka pianotwórczego stosowane z pompami środka pianotwórczego wykonane zgodnie z PN-EN 13565.
Zapraszamy do zapoznania się z kartami katalogowymi produktów dozowników środka pianotwórczego oraz zbiorników przeponowych Bladder Tank.

CNBOP PIB LOGO

© Kadimex S.A. 2012